Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata (NN 110/2012) donijelo je Ministarstvo gospodarstva i to na  temelju članka 11, stavka 8. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 57/2006 i 18/2011). Njime se utvrđuju načini i postupci izračuna prosječnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje, količine zaliha koje se drže te sadržaj, oblik i vođenje registra i statističkih sažetaka o obveznim zalihama nafte i naftnih derivata, rokovi i način njihove dostave Europskoj komisiji
Pri tome se prosječni dnevni neto uvoz izračunava na temelju ekvivalenta sirove nafte u uvozu iz prethodne kalendarske godine, koji je zbroj neto uvoza sirove nafte, kondenzata prirodnog plina, rafinerijskih sirovina i ostalih ugljikovodika (u skladu s odrednicom iz odgovarajućih europskih propisa).
Prosječna dnevna domaća potrošnja izračunava se na temelju ekvivalenta sirove nafte u domaćoj potrošnji tijekom prethodne kalendarske godine koji je zbroj ukupnih 'zabilježenih bruto domaćih isporuka' (također u skladu s odrednicom iz odgovarajućih europskih propisa) motornog i benzina za zrakoplove, goriva za mlazne motore benzinskog tipa i za mlazne motore ('jet'), plinskog ulja (goriva za grijanje i pogonskih goriva) i loživog ulja (s velikim i malim sadržajem sumpora). 
Kategorije naftnih derivata koje mogu sačinjavati posebne zalihe su: ukapljeni naftni plin, motorni i benzin za zrakoplove, gorivo za mlazne motore benzinskog tipa i za mlazne motore ('jet'), plinsko ulje (gorivo za grijanje i pogonska goriva), loživo ulje (s velikim  i malim sadržajem sumpora). Naftne derivate koji čine posebne zalihe definira Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, sukladno propisima i tržišnim uvjetima. Uz to, Pravilnik propisuje i kako se izračunava količina obveznih zaliha.
Pravilnik je stupio na snagu danom objave u 'Narodnim novinama', odnosno 5.10.2012. godine.