Na sjednici koja je održana 14.6.2018. godine Hrvatski sabor je donio Odluku o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (NN 56/2018). Time je konačno Hrvatska energetska regulatorna agencija popunila svoje Upravno vijeće, čiji su članovi sada i službeno postali dr. sc. Nikola Vištica, dipl. ing., koji je do sada bio direktor Sektora za plin i naftu HERA-e i mr. sc. Željko Vrban. Odluka je objavljena u 'Narodnim novinama' od 20.6.2018. godine