Nakon dugih pregovora i odgađanja, konačno je potpisan Ugovor o pokretanju dislociranog sveučilišnog preddiplomskog studija energetike Sveučilišta u Zagrebu koji bi s radom u Šibeniku trebao početi u školskoj godini 2014./2015. Potpisom koji su na ugovor stavili rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, gradonačelnik Šibenika Željko Burić i dožupan Zoran Smolić okončan je vrlo kompleksan pripremni posao koji traje već nekoliko godina, a krajnji mu je cilj osnivanje sveučilišta energetike, ekologije i marikulture u tom gradu, izvijestila je Slobodna Dalmacija. Pod ovaj su iznimno zanimljiv projekt „leđa podmetnuli“ i Sveučilište u Zagrebu u cjelini, no i dva za ovu tematiku najznačajnija fakulteta FER i FSB, pa su njihovi dekani, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić i prof. dr. sc. Ivan Juraga detaljno elaborirali početni dio projekta i njegov mogući razvoj. -Tema energije danas je u svijetu dominantna, a u središtu pozornosti je razvoj obnovljivih izvora odnosno napuštanje klasičnih, fosilnih goriva. To je ono što će sigurno odrediti buduće društvene i političke odnose i tokove u cijelom svijetu - reći će uz ostalo dekan FER-a dr. Nedjeljko Perić, naglašavajući značenje šibenskog studija koji će obrazovati mlade ljude kompetentne za projektiranje, instaliranje i nadzor postrojenja obnovljivih izvora energije. Regija znanja U prvoj etapi, nakon trogodišnjeg šibenskog studija studenti će nastaviti diplomski studij izvan Šibenika, no onaj krajnji cilj jest osnivanje šibenskog sveučilišta s tri spomenuta studija, s vlastitim nastavnim kadrom i studentima iz cijele regije, jer sličan studij u regiji sada i ne postoji. Zadani su i svi rokovi za izradu programa i projekata za sve laboratorije, za prototipni centar, te za izradu financijske konstrukcije. Govoreći o tome - zašto baš u Šibeniku - dr. Juraga pošao je od toga da cijela Dalmacija ne može biti samo turistička regija već da mora postati regija znanja i vlastite proizvodnje potrebnoga, te da svoju konkurentnost mora podizati na osnovi znanja, vještina, uvođenja i unapređenja novih tehnologija. - A za sve to moramo smanjiti razdvojenosti, moramo se povezati, za sve to ni u Šibeniku neće biti šanse ako izostane tijesna komunikacija između Sveučilišta, politike, odnosno vlasti i gospodarstva. Krajnji je cilj da šibenski Palacin postane sveučilišni centar i studentski kampus, ta je napuštena vojarna idealno mjestu da tu namjenu! Šibenik ima ogromne potencijale, Sveučilište u Zagrebu pružit će svu pomoć, no krajnji je cilj vlastiti nastavni kadar i studenti iz cijele regije - rekao je dr. Juraga. Rektor Sveučilišta u Zagrebu dr. Aleksa Bjeliš jamči da će Sveučilište inzistrirati na visokoj razini studija, a uz sve pripremne radnje sad slijedi i popularizacija među maturantima koji bi se, njih tridesetak, već u idućoj školskoj godini u Šibeniku mogli upisati na za sada jedinstven studij energetike pred kojim je, bude li pameti i dobre namjere, velika budućnost. To je studij koji se radi za gospodarstvo, i takvog studija vezanog uz tehnologije za obnovljive izvore energije sada na ovim prostorima nema. Gradonačelnik Burić izjavio je da je potpisivanje Ugovora sa Sveučilištem u Zagrebu povijesni trenutak za Šibenik, zahvalio svima koji su godinama radili na pripremama, posebno idejnom začetniku profesoru fizike i osnivaču šibenske Privatne gimnazije Zvonku Pešiću.  Govoreći o osnivanju studija energetike, odnosno budućeg sveučilišta energetike, ekologije i marikulture i studentskog kampusa u vojarni Palacin, Burić je rekao da je to investicija vrijedna oko 17 milijuna eura i da će u gradu biti prioritetni projekt za EU fondove, piše Slobodna Dalmacija.