U razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine društva Grupe KONČAR ostvarila su konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1.246,2 milijuna kuna. Poslovni prihodi iznose 1.305,2 milijuna kuna od čega prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 95,4 posto ukupnih poslovnih prihoda. Dobit iz poslovnih aktivnosti od 51,6 milijuna kuna, udio u dobiti od pridruženih poduzetnika od 23,9 milijuna kuna, te negativna razlika financijskih prihoda i rashoda od 3,4 milijuna kuna daju konsolidiranu dobit prije oporezivanja u iznosu od 72,1 milijuna kuna. U istom razdoblju ugovoreno je novih poslova u vrijednosti od 1.462,2 milijuna kuna: 699,5 milijuna kuna (48% ukupno ugovorenih poslova) za domaće tržište, a 762,7 milijuna kuna ili 52% ukupno ugovorenih poslova u izvozu.