Končar Mjerni transformatori će tijekom travnja 2018. godine na Filipine isporučiti šest 500 kV kombiniranih mjernih transformatora tipa VAU-525. To je prva referenca na toj naponskoj razini za tu Končarevu tvrtku i ujedno znači proširenje proizvodnog programa. Naručitelj je filipinski operator elektroprijenosnog sustava, a transformatori će se ugraditi u kogeneracijsku elektranu Ilijan u gradu Batangasu. Filipini su sve važnije izvozno odredište za Končar Mjerne transformatore jer je posljednjih šest godina ugovoreno više od 350 raznih tipova visokonaponskih mjernih transformatora za naponske razine 72,5 - 525 kV, objavio je Končar.