Društva Grupe KONČAR u 2013. godini ostvarila su konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 2.509,1 milijun kuna što je 2,8% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju lani. Poslovni prihodi iznose 2.735,7 milijuna kuna što je na razini ostvarenog u 2012. godini. Poslovni rashodi iznose 2.619,6 milijuna kuna , a razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda daje dobit iz poslovnih aktivnosti od 116,1 milijuna kuna što je 21,9% više od ostvarenja za 2012. godinu. Dobit nakon oporezivanja iznosi 163,7 milijuna kuna u čemu nekontrolirajućem interesu (manjinski interes) pripada 28,6 milijuna kuna, a vlasnicima dionica Matice Grupe 135,1 milijuna kuna. Na domaćem tržištu tijekom prošle godine KONČAR je ostvario prihod od prodaje u iznosu od 1.248,8 milijuna kuna, što je 1,8% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na inozemnom tržištu prihodi od prodaje roba i usluga u 2013. godini iznose 1.225,4 milijuna kuna. Najznačajniji izvoz ostvaren je u Njemačku i to u iznosu od 128,1 milijuna kuna, u BiH u iznosu od 108,5 milijuna kuna, Švedsku u iznosu od 89,8 milijuna kuna, Češku 80,7 milijuna kuna, Austriju 66,6 milijuna kuna i Sloveniju 42,8 milijuna kuna. Tijekom prošle godine društva Grupe KONČAR ugovorila su novih poslova u iznosu od 2.677,2 milijuna kuna što je 9,9% više od ugovorenog u istom razdoblju prošle godine. Od novih poslova 43% je ugovoreno za domaće, a 57% za inozemno tržište. Stanje ugovorenih poslova na kraju prosinca 2013. godine iznosi 2.370,3 milijuna kuna. Kratkotrajna imovina u odnosu na kratkoročne obveze veća je tri puta, što ukazuje na dobru likvidnost sustava, priopćeno je iz kompanije.