Društva Grupe KONČAR ostvarila su za razdoblje siječanj – ožujak 2016. godine konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 618,9 milijuna kuna. Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 643,6 milijuna kuna. U poslovnim prihodima, prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 96,2 posto ukupnih poslovnih prihoda. Poslovni rashodi iznose 610,3 milijuna kuna. Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda daje dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 33,3 milijuna kuna, što je 7,7 milijuna kuna ili 29,9 posto više od ostvarenja za siječanj – ožujak 2015. godine. Dobit prije oporezivanja iznosi 37,6 milijuna kuna. Dobit nakon oporezivanja iznosi 29,4 milijuna kuna u čemu nekontrolirajućem interesu (manjinski interes) pripada 5,6 milijuna kuna, a vlasnicima dionica Matice Grupe 23,8 milijuna kuna. U prvom kvartalu 2016. godine društva Grupe KONČAR ugovorila su novih poslova u iznosu od 708,9 milijuna kuna. Stanje ugovorenih poslova na kraju ožujka 2016. godine iznosi 3.720,2 milijuna kuna, što je dva posto više od stanja ugovorenih poslova na početku godine.