Prema nerevidiranim podacima društva Grupe KONČAR ostvarila su za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 2.956,1 milijun kuna, a ukupni konsolidirani rashodi ostvareni su u iznosu od 2.814,4 milijuna kuna. Poslovni prihodi ostvareni u istom obračunskom razdoblju iznose 2.866,7 milijuna kuna, poslovni rashodi 2.768 milijuna kuna, a dobit iz poslovnih aktivnosti je 98,7 milijuna kuna i dvostruko je veća u odnosu na ostvareno prethodne godine. Bruto dobit iznosi 141,7 milijuna kuna i veća je za 13,8 posto u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Dobit nakon poreza iznosi 128,3 milijuna kuna, što je 19 posto više nego u 2017. godini. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, koji čine 91 posto ukupnih prihoda ostvareni su u iznosu od 2.681,5 milijuna kuna. U 2018. godini ostvaren je izvoz u iznosu od 1.475,4. Udio izvoza u ukupno ostvarenim prihodima od prodaje je 55 posto. Od ukupno ostvarenog izvoza najznačajniji dio se odnosi na zemlje Europske unije, i to 64 posto ukupnog izvoza proizvoda i usluga. Najznačajniji izvoz je u Švedsku, i to 16,1 posto ukupnog izvoza (KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori te KONČAR – Generatori i motori). Na tržištu Njemačke ostvareno je 12,6 posto ukupnog izvoza (KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori te KONČAR – Metalne konstrukcije), u Austriju 5 posto, u Bosnu i Hercegovinu 4,5 posto. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine do značajnijeg povećanja prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu došlo je na tržištima Norveške (31,4 milijuna kuna više), Švedske (26,7 milijuna kuna više), i Ujedinjenih Arapskih Emirata (25,6 milijuna kuna više). U razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine društva Grupe KONČAR ugovorila su novih poslova u iznosu od 3.026,4 milijuna kuna, što je za 466,8 milijuna kuna više (18 posto) u odnosu na 2017. godinu.