Prema nerevidiranim financijskim izvještajima KONČAR - Elektroindustrije za 2017. godinu ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 215,9 milijuna kuna i ukupni rashodi u iznosu od 147,2 milijuna kuna. Ostvarena je dobit od 68,7 milijuna kuna. Prema nerevidiranim financijskim izvještajima društva Grupe KONČAR ostvarila su u 2017. godini ukupne konsolidirane prihode od 3.128 milijuna kuna, što je povećanje od 0,5 posto u usporedbi s 2016. godinom. U ukupnim prihodima, prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 2.824 milijuna kuna i na razini su prihoda ostvarenih u prethodnoj godini. U 2017. godini ostvaren je izvoz od 1.569 milijuna kuna, što je porast od 12 posto u odnosu na ostvareno u 2016. godini. Prodaja u izvozu veća je za 161 milijun kuna u odnosu na prethodnu godinu. Udio izvoza u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 56%. Na domaćem tržištu, u odnosu na ostvarenje 2016. godine, prihodi od prodaje su manji za 190 milijuna kuna ili 13,2%. Konsolidirana operativna dobit Grupe, ukoliko se izuzmu jednokratni troškovi vrijednosnog usklađenja, iznosi 100,2 milijuna kuna. Vrijednosno usklađenje iznosi 51,6 milijuna kuna i u najvećem dijelu se odnosi na vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine u društvu KONČAR - Obnovljivi izvori, i to u iznosu od 39 milijuna kuna. Ostvarena dobit prije poreza bez jednokratnog troška vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine na društvu KONČAR - Obnovljivi izvori iznosi 166,5 milijuna kuna i 15 posto je manja u odnosu na ostvareno u 2016. godini. Konsolidirana dobit s uključenim jednokratnim troškom vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine je 128 milijuna kuna. Dobit nakon poreza iznosi 111,4 milijuna kuna. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu iznose 1.569 milijuna kuna, što je 12 posto više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio izvoza iznosi 56 posto. Najznačajniji izvoz ostvaren je u Švedsku i to 210,7 milijuna kuna ili 13 posto ukupnog izvoza (društva KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori te KONČAR - Generatori i motori). Na tržištu Njemačke ostvaren je izvoz od 181 milijun kuna ili 12 posto ukupno ostvarenog izvoza (KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori te KONČAR - Metalne konstrukcije). U Finsku je izvezeno roba i usluga u iznosu od 96 milijuna kuna, Keniju 78,8 milijuna kuna (početak realizacije ugovora revitalizacije triju generatora za hidroelektranu Kamburu). Značajniji izvoz bio je i u Bosnu i Hercegovinu, Austriju, Salvador te Nizozemsku. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine do većeg povećanja prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu došlo je na tržištima Kenije, Salvadora i Finske. U razdoblju siječanj - prosinac 2017. godine društva Grupe KONČAR ugovorila su novih poslova u iznosu od 2.481 milijun kuna. Od ukupnog iznosa ugovorenih poslova 1.209,5 milijuna kuna (48 posto ukupno ugovorenih poslova) je ugovoreno za domaće tržište, a 1.271,2 milijuna kuna (52 posto ukupno ugovorenih poslova) odnosi se na ugovore u izvozu.