Tvrtka Dalekovod izvijestila je  17. 5. Zagrebačku burzu da je početkom tjedna od društva Konsolidator d.o.o. zaprimila obvezujuću ponudu za dokapitalizaciju Dalekovoda u ukupnom iznosu od 150 milijuna kuna, kao i da će Nadzorni odbor Dalekovoda o toj ponudi raspravljati na svojoj sjednici zakazanoj za utorak, 21. svibnja. U očitovanju Dalekovoda navodi se da je tvrtka Konsolidator  u vlasništvu društva Nexus Private Equity Partnera  za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom. Ponuda, koja vrijedi do 15. srpnja, uvjetovana je "prethodnim kumulativnim ispunjenjem" dvaju uvjeta - pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda o odobravanju sklopljene predstečajne nagodbe te održavanjem Glavne skupštine koja bi donijela nekoliko povezanih odluka. U priloženoj ponudi tako stoji da će ponuda Konsolidatora biti valjana ukoliko Glavna skupština donese odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića akumuliranih gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa sto na deset kuna. Skupština bi trebala prihvatiti i odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima, unosom tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital do najvećeg iznosa od 9,2 milijuna kuna, izdavanjem 921.604 novih dionica u nominalnom iznosu od 10 kuna i po cijeni od sto kuna za jednu dionicu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara. Skupština bi trebala Upravi Dalekovoda dati odobrenje da u roku od pet godina poveća temeljni kapital ulozima u novcu za iznos do 60 milijuna kuna, izdavanjem novih dionica, kao i uz isključenje prava prvenstva dioničara koji su stekli dionice u prethodnom povećanju temeljenog kapitala. Uvjet je i da Glavna skupština donese odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu od strane Konsolidatora u iznosu od 150 milijuna te da se tvrtku Konsolidator nakon dokapitalizacije oslobađa od obveze objave javne ponude za preostale dionice Dalekovoda. Glavna bi skupština trebala prihvatiti i odluku o opozivu postojećih članova Nadzornog odbora Dalekovoda, osim člana kojeg kao predstavnika radnika kojeg imenuje radničko vijeće, a koja bi stupila na snagu 60 dana nakon dokapitalizacije. U ponudi, uz ostalo, stoji kako je Konsolidator odlučan u svojoj namjeri dokapitalizacije Dalekovoda te da se u toj tvrtki nadaju kako će ona biti okončana što je prije moguće, a kako bi se Dalekovod mogao fokusirati na ostvarivanje plana poslovanja prezentiranog u okviru predstečajne nagodbe.