Prefektura Kagoshima donijela je odluku o ponovnom pokretanju proizvodnje električne energije u oba reaktora u NE Sendai. Ponovno pokretanje oba reaktora nije se više moglo izbjeći jer je većina zastupnika u skupštini prefekture glasala za pokretanje elektrane. Pri tome je navedeno kako su visoke cijene električne energije negativno utjecale na gospodarstvo prefekture i očekuje se da će elektrana omogućiti povoljnije cijene energije. Elektrana je uspješno prošla sve sigurnosne provjere i dobila potrebne dozvole za rad od nadležnih tijela pa će se nakon tri godine stanke pripremiti za rad, a proizvodnja će početi 2015. godine. Budući da u Japanu ima više starih elektrana na rizičnim područjima koje pogađaju potresi, japanska javnost još u velikoj mjeri ne odobrava ponovno pokretanje nuklearnih elektrana zbog straha od nove nesreće, javlja ruski portal 'RIA Novosti'.