Poslovni dnevnik piše da su u procesu liberalizacije tržišta naftnih derivata od neobjavljivanja cijena naftnih derivata na web stranicama najviše profitirali distributeri, dok kupci ostaju kratkih rukava. Stručnjaci za tu tematiku kažu da je samo neobjavljivanje informacija o cijeni više sporno sa stajališta zaštite potrošača, jer oni nemaju pravodobnu informaciju o cijenama, nego s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. "Smatram da naftaši neobjavu koriste zato da što više onemoguće praćenje od strane konkurencije i time ostvare neku tržišnu prednost, po logici: dok konkurent i potrošač ne zna koja je moja cijena, prodat ću koju litru više. U pravu tržišnog natjecanja to se naziva usklađeno djelovanje, kad konkurent poduzima iste aktivnosti vezane uz cijenu, promociju i sl. brzo nakon što ih je netko drugi učinio, a to je tržišna utakmica. Što se tiče kartela, neobjava bi mogla biti jako daleka indikacija nekog zabranjenog sporazuma u pozadini, ali je to toliko tanašno da je teško i zaključiti o čemu bi taj zabranjeni sporazum bio", kaže stručnjak za tržišno natjecanje koje je želio ostati anoniman. naftaši se pak pozivaju na to da im to omogućuje Zakon o tržištu naftnih derivata. "Dinamika promjene cijene nije definirana nego je usklađena s tržišnim uvjetima i promjenama, baš kao što je i bila praksa u većini zemalja EU", kažu u Ini