Danas je lansiran projekt RGN START - Stručna praksa za život. Projekt je usmjeren na unaprjeđenje postojeće, razvoj nove stručne prakse i njezinu provedbu za studente rudarstva, geologije, geološkoga inženjerstva i naftnoga rudarstva. Nositelj je Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (RGNF), a HGK je partner na projektu. Prijavljen je u sklopu Poziva Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju.

Voditeljica projekta, izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, predstavila je plan provedbe projekta kroz sljedeće tri godine. Plan je uključiti 400 studenata u projekt te 25 članova nastavnoga i nenastavnoga osoblja. 

U početnoj fazi cilj je unaprijediti model prakse. Već je u svibnju osnovan Ured za savjetovanje i podršku studentima i organizaciju stručne prakse, koji djeluje od rujna. „Kroz sljedeće dvije godine održavat će se i stručne radionice za studente, mentore i nenastavno osoblje na teme pripreme životopisa, razvoja prezentacijskih vještina, upravljanja projektom te komunikacije na digitalnim platformama. Završetkom projekta cilj je stvoriti temelje za nastavak ovih aktivnosti i nakon 2023. godine,“ naglasila je Hrnčević. 

Novi modeli stručne prakse uključivat će tri oblika prakse, onu kod gospodarskih subjekata, zatim praksu u laboratoriju i praksu na terenu.