Stečaj Diokija mogao bi biti prvi je veliki slučaj utvrđivanja spornog napuhavanja tražbina u predstečaju. U konkretnom slučaju riječ je o vrtoglavom iznosu od gotovo 400 milijuna kuna, od ukupno 1,9 milijardi priznatih tražbina Dine, piše Poslovni dnevnik. Toliki je iznos po novome postao sporan jer je prijavljen u Dininom predstečaju, te je potom i priznat, a sad se ispostavilo da nema pokriće u poslovnoj dokumentaciji. Slučaj je otkrila riječka Porezna uprava uvidom u dokumentaciju nekoliko subjekata u sklopu poreznog nadzora. Na kraju je isplivalo sporno napuhavanje uvjetnih tražbina po sudužništvima i jamstvima od strane dva povezana društva iz grupacije Dioki kojoj pripada Dina, kao i same Dine, točnije Diokija, koji je za nju tada obavljao financijsko-računovodstvene poslove. Pogreška u prijavi tražbina otkrivena je češljanjem dokumentacije tvrtke Ćuf d.o.o. - koja je u središte pozornosti dospjela zbog svojeg vlasništva nad strateškim zemljištem za LNG terminal, kao i tvrtke Piros d.o.o.. Riječ je o Dininoj nekretninskoj tvrtki, koja je svoje probleme riješila s vjerovnicima zaključivanjem predstečajne nagodbe. 
Dinin predstečajni predmet intrigantan je zbog više razloga. Tu je strateško zemljište za budući LNG, a sve je opterećeno kreditom Hypo banke. Pošto tražbine nisu osnovane, postavlja se pitanje opravdanosti Dininog plana zbog bitno smanjenih obveze, pa u krajnjoj liniji ovo može biti i priprema terena za Dinin stečaj. Naime, dužnik, tj. Dina, priznala je nepostojećih 400 milijuna kuna, no te su obveze ušle u nagodbu koja je izglasana na iznos od 1,9 milijardi kuna te je nepravomoćno sklopljena u Rijeci u listopadu 2013.. Sad se otvara pitanje kako će se ova velika pogreška sanirati i s kojim posljedicama. S nalazom je upoznato Ministarstvo financija - Središnji ured Porezne uprave, koja je o tome obavijestila Financijsku agenciju. Potom je Fina obavijestila trgovačko sudstvo jer je ovaj predmet još u sudskoj fazi rješavanja, očito očekujući da će sud reagirati. No, nadležni riječki Trgovački sud zatražio je mišljenje što im je činiti od DORH-a. Postupajući po zahtjevu DORH-a cijeli slučaj istražuje Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.