Potpuna liberalizacija srpskog tržišta struje, u okviru koje će građani moći potražiti opskrbljivača strujom na slobodnom tržištu, počet će od ove godine, kao i otvaranje tržišta plina za velike potrošače. Kućanstva i mali potrošači će i dalje imati pravo na garantiranu opskrbu strujom kod Elektroprivrede Srbije (EPS) po reguliranim cijenama, koje određuje Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS). Direktor EPS-a Aleksandar Obradović je poručio da zbog cijene struje, koja je kod EPS-a 30% niža od tržišne cijene u regiji, ne očekuje da će konkurentske kompanije preuzeti opskrbu kućanstava od EPS-a. Liberalizacija tržišta struje u Srbiji počela je 2012. godine za potrošače na visokom naponu, a 2013. i za potrošače na srednjem naponu. U prve dvije faze liberalizacije tržišta struje, oko 97% potrošača ostalo je kod EPS-a, dok će rezultati treće faze ovisiti od aktivnosti konkurencije. Od 2015. godine počinje i liberalizacija tržišta prirodnog plina za velike potrošače. Domaćinstva i mali kupci prirodnog plina do 2016. će i dalje imati pravo na garantiranu opskrbu u skladu s postojećim ugovorima. Distributeri prirodnog plina u Srbiji također od 1. siječnja 2015. gube pravo na garantiranu opskrbu. U Srbiji trenutno ima oko 260.000 potrošača prirodnog plina, od kojih su njih 250.000 kućanstva i mali potrošači, javlja Tanjug.