U sklopu projekta BuySmart provedena je anketa među izabranim predstavnicima lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave o stanju i trendovima u upravljanju zelenim lancima opskrbe. Anketu je provela REGEA u suradnji s FSB-om, a pokazala je da većina ispitanika uglavnom nije čula za standarde, direktive i modele upravljanja zelenim lancima opskrbe niti su razmišljali o njihovom uvođenju. Više od 90% ispitanika nije do sada provelo postupak održive javne nabave, a većina njih nije zainteresirana za stručnu podršku prilikom nabave proizvoda i usluga po načelima zelene nabave. Javne ustanove i privatna poduzeća uglavnom nabavljaju proizvode i usluge na temelju samo jednog kriterija – najniže cijene. Ovakva se praksa primjenjuje usprkos činjenici da tako nabavljene robe i usluge često imaju znatno veće operativne troškove i koriste više energije. Voditelj BuySmart projekta Velimir Šegon ističe kako rezultati ankete ne iznenađuju jer uključivanje kriterija zaštite okoliša u postupak javne nabave nije zakonom propisana obveza. Dodao je da iako su posljednjih nekoliko godina uloženi napori u provođeje projekata veznih za zelenu javnu nabavu, rezultati ankete pokazuju nedostatak znanja stručnih službi na lokalnim razinama o važnostima i koristima zelene nabave, što je jedan od ključnih problema u Hrvatskoj.