Nacionalna konferencija «Suradnjom do lokalnog energetskog razvoja», okupila je preko stotinu sudionika, prvenstveno predstavnika gradova i općina, lokalnih akcijskih grupa i organizacija civilnog društva. Lokalno energetsko planiranje u Hrvatskoj dosad je bilo inicirano i provođeno u urbanim sredinama, a na konferenciji su bili dani primjeri takvog planiranja u ruralnim područjima te naglašena njihova važnost za održiv razvoj lokalnih zajednica u gospodarskom i okolišnom pogledu, ali i kao važna poluga za izlazak iz energetskog siromaštva koje je sve rašireniji problem. Ivana Rogulj i Daniel Rodik iz DOOR-a koji su radili na izradi akcijskih planova energetski održivog razvoja, naglasili su važnost izrade akcijskih planova u podizanju razine energetske učinkovitosti i smanjenju emisija stakleničkih plinova do 2020. godine, čime se daje doprinos i EU strategijama u borbi protiv klimatskih promjena. Izrada akcijskih planova doprinosi i lakšem dobivanju financijskih sredstava iz EU fondova te na taj način dolazi do priljeva novca u lokalne sredine i podupire se njihov održivi razvoj. Voditeljica projekta Ivana Rogulj (DOOR) naglasila je nužnost suradnje: «Uključivanje aktera iz svih sektora u planiranje energetskih projekata u lokalnoj zajednici rezultira razmjenom znanja i iskustava, umanjuje mogućnost odbijanja projekata koji se ne doživljavaju kao «svoji», omogućuje svima da na vrijeme upozore na potencijalne probleme i ponude rješenja te stvara osjećaj zajedništva. Suradnja je ključ napretka». Glavni cilj konferencije bio je predstaviti koncept planiranja lokalnog energetskog razvoja i primjere uspješnih projekata i programa do kojih je dovela suradnja na lokalnoj razini, te potaknuti sudionike na participativno energetsko planiranje kroz suradnju na lokalnoj razini kako bi povećali kvalitetu života stanovništva te potaknuli gospodarstvo kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, priopćeno je iz DOOR-a.