Sudski postupak protiv Luke Čarapovića, sada već bivšeg predsjednika Hrvatske komore inženjera strojarstva (HKIS) 24. travnja okončan je drugostupanjskom presudom Županijskog suda u Slavonskom Brodu koja je potvrdila Čarapovićevu krivicu, te ga je osudila na kaznu zatvora od jedne godine. Inicijalno, Čarapović je prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Slavonskom Brodu u siječnju ove godine osuđen na zatvorsku kaznu od godinu i šest mjeseci, no to je drugostupanjski sud je presudom 24. travnja umanjeno na zakonom zapriječenu minimalnu kaznu koja iznosi - godinu dana. 

Riječ je o vrlo iscrpljujućem i dugotrajnom kaznenom postupku koji se protiv tadašnjeg predsjednika HKIS-a vodio u Slavonskom Brodu od 2008. godine. U presudi stoji da je Luka Čarapović kriv što je kao direktor Đuro Đaković Aparata 2005. s Odvjetničkim društvom Suić & Lovrić & Klobučar protivno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o trgovačkim društvima zaključio Ugovor o zastupanju u predmetu spora koji se vodio kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu između ĐĐ Aparata i MORH-a. 


Tim ugovorom i aneksima koji su na njega sklapani, presuđeno je, Čarapović je omogućio tom odvjetničkom društvu da se nepripadajuće okoristi s 2,261.120 kuna, čime su Đuro Đaković Aparati oštećeni za 3,448.208 kuna. U presudi stoji da je okrivljeni počinio kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja - zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju (čl. 292 Kaznenog zakona, stavak 2) te je u skladu s tim osuđen na bezuvjetnu zatvorsku kaznu. 

ĐĐ Aparati će morati sudski izboriti odštetu


Također, sud je odredio da se Odvjetničkom društvu Suić &Lovrić & Klobučar oduzima 2,26 mil. kn koji moraju biti uplaćeni u proračun u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude, dok se Đuro Đaković Aparate upućuje da protiv optuženog krenu u sudski postupak za nadoknadu štete. Čarapović će morati i podmiriti trošak kaznenog postupka, čiju visinu će odrediti sudac. U obrazloženju presude stoji da je Čarapović sklopio ugovor s odvjetničkim društvom te mu kao direktor ĐĐ Aparata isplatio ukupno 3,44 mil. kn iako to odvjetničko društvo nije poduzimalo nikakve radnju u postupku pred Trgovačkim sudom i Visokim trgovačkim sudom, već je sve radnje kao punomoćnik ĐĐ Aparata poduzimao isključivo odvjetnik Mijo Kladarić.  

Na tu presudu, donesenu u siječnju ove godine Čarapović se žalio. Drugostupanjski sud u Brodu žalbu uglavnom nije prihvatio te je potvrdio navode iz prvostupanjske presude, ali je ipak umanjio visinu zatvorske kazne. U toj presudi stoji da "će i minimalno propisana kazna zatvora ostvariti svrhu kažnjavanja te će u dovoljnoj mjeri izraziti društvenu osudu zbog počinjenja kaznenog djela, utjecati na sve ostale da ne čine kaznena djela te na isti način utjecati i na okrivljenika".  

Presuda iz 2011. 

Godine 2011. u prvom stupnju Čarapović je nepravomoćno osuđen na bezuvjetni zatvor u trajanju od dvije godine, te je trebao tvrtki u kojoj je radio nadoknaditi štetu. Temeljem žalbe je Županijski sud u Požegi ukinuo presudu i vratio predmet na ponovni postupak Općinskom sudu u Brodu. Usprkos dugotrajnom sudskom procesu i pod sumnjom na gospodarski kriminal Luka Čarapović je od 2007. bio predsjednik Razreda inženjera strojarstva te zatim 2009. do 2018. predsjednik novoosnovane Hrvatske komore inženjera strojarstva. Na toj poziciji ostao je i nakon prvostupanjske presude 2011. kojom je osuđen na zatvorsku kaznu od dvije godine i obvezu nadoknade štete. 

Bivši predsjednik HKIS-a je uživao povjerenje članstva koje naočigled i vlastitu sramotu godinama nije propitivalo šteti li možda g. Čarapović ugledu njihove branše i, time posredno, radu samog strukovnog udruženja koje prema statutu "čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera strojarstva". O moralnoj odgovornosti da ne govorimo. O "slučaju Čarapović" od samog početaka je intenzivno izvještavao upravo naš portal energetika-net i časopis EGE, a o njemu su pisali i drugi mediji poput Jutarnjeg lista i Večernjeg lista.