Mađarska je počela koristiti ruski kredit od 10 mlrd. eura, dobiven za izgradnju dva reaktora u NE Paks. Isplate po tom kreditu krenule su za deset računa koje je za svoje usluge već ispostavila ruska nuklearnoenergetska tvrtka Rosatom koja će graditi reaktore. Ti računi ukupno iznose 98 mil. eura. Novi reaktori bi, prema planu, trebali biti izgrađeni i pušteni u rad 2026. i 2027. godine, javlja mađarski dnevnik 'Budapest Business Journal'.