Mađarska elektroenergetska mreža može zadovoljiti mađarske potrebe za energijom u 2030. i bez gradnje novog bloka nuklearne elektrane Paks, objavio je mađarski think-tank Energiaklub. Oni ističu da će potražnja za strujom biti niža od one koju očekuje vlada, a model koji zagovaraju podrazumijeva decentraliziranu proizvodnju energije s većim naglasnom na lokalnu proizvodnju i obnovljivce. To će, smatraju mađarski stručnjaci, potaknuti zapošljavanje diljem zemlje a ne samo na pojedinim lokacijama, objavio je portal. Taj think-tak organizirao je seriju javnih tribina o projektu gradnje nove nuklearke te iznio kritički pogled prema kojem bi taj projekt na tržištu jedva bio profitabilan čak i uz cijenu struje od 40-50 eura po MWh, a kamoli s 80-ak eura po MWh kako država govori.