Elektroprivreda Makedonije (ELEM) je odlučila da ne uključuje termoelektranu Negotino, već da nedostatak energije kupuje u inozemstvu – piše skopski list Dnevnik. Direktor ELEM-a, Vlatko Čingoski, nedavno je objasnio da ukoliko TE Negotino radi punom snagom, onda će cijena električne energije iznositi 179 eura za MWh. Ukoliko pak rade samo dva kotla, ta cijena bi bila oko 160 eura. Prema rečima Čingoskog, ponude koje su dobili za ožujak imaju cijenu od oko 80 eura, što je dobar signal koji govori da će se možda idućeg mjeseca situacija sa električnom energijom stabilizirati.