Niska cijena električne energije, nedovoljno razvijena infrastruktura, kao i veličina tržišta razlozi su slabog interesa energetskih kompanija da strujom opskrbljuju Crnu Goru i regiju, smatra izvršni direktor Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE), Dragan Mijajlović. On je kazao da za sada nije bilo konkretnog interesa drugih kompanija za učešće na crnogorskom tržištu u ulozi opskrbljivača. Tržište električne energije je od 1. siječnja u potpunosti je liberalizirano i na njemu je 26 učesnika. "Za očekivati je da nakon realizacije projekta interkonektivnog kabla, koji treba povezati Crnu Goru i Italiju, i pravnog i funkcionalnog konstituiranja Operatora distributivnog sustava, crnogorsko tržište postane, uz ostalo, zanimljivije potencijalnim opskrbljivačima", kazao je Mijajlović za list Elektroprivreda (EPCG). Na pitanje zašto je interes za dobivanje dozvola u ovom području trgovine malen i da li su aktualne cijene električne energije razlog za to, on je odgovorio da se, i pored činjenice da se u Crnoj Gori primjenjuju poticajne metode regulacije u kojima se reguliranim subjektima odobravaju troškovi, a time i prihodi na period od tri godine, kao i to da postoje trendovi shvaćanja električne energije kao robe, a ne socijalne kategorije, može zaključiti da su aktualne cijene vrlo važan faktor malog interesa kompanija da postanu opskrbljivači. "Pored toga, smatram da su važni razlozi nedostatka interesa kompanija činjenica koja se tiče, još, nezavršenog posla oko izdvajanja Operatora distributivnog sistema iz sustava EPCG, odnosno činjenice postojanja vertikalno integrirane kompanije kakva je elektroenergetska kompanija", ocijenio je Mijajlović. Još jedan razlog je, kako smatra, veličina tržišta električne energije u Crnoj Gori jer potencijalni broj kupaca kao ciljne grupe tih opskrbljivača, mali je i iznosi nešto ispod 385.000.