Ekonomski institut Zagreb proveo je sveobuhvatnu studiju “Poslovanje mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj u 2021. godini“ koja je pokazala se broj mikro, malih i srednjih poduzeća iz godine u godinu povećava te je unatoč iznimno izazovnoj 2020. u prošloj godini bili gotovo 4500 MMS poduzeća više. Ipak, pokazalo se da je najveći problem poduzetnika cijena energijei energenata.

Već je u 2021., prema podatcima Državnog zavoda za statistiku, cijena energije za poduzeća bila u prosjeku za 32,7% veća u odnosu na 2020., što se odrazilo i na poslovanje MMS poduzeća, čiji su se rashodi za energiju u 2021. povećali za 18,6% u odnosu na 2020. S obzirom na to da su u prvih sedam mjeseci ove godine troškovi energije za poduzeća rasli za dodatnih 80,7% u odnosu na isto razdoblje 2021., a očekuje se da će se taj rast do kraja 2022. pojačati, u 2022. se očekuje još veći nepovoljniji učinak rasta cijena energenata na poslovanje MMS poduzeća.

Rast cijena i rashoda za energiju

Rast se cijena energije od 32,7% u 2021. odrazio i na povećanje rashoda za energiju MMS poduzetnika koji su u 2021. iznosili 10,6 milijardi kuna, što je za 1,7 milijardi kuna više u odnosu na 2020. Prosječni je godišnji trošak energije za MMS poduzeće u 2021. iznosio 74,5 tisuće kuna, a u 2020. taj je trošak u prosjeku iznosio 64,8 tisuća kuna, dakle, povećao se za 15 posto. Povećanje je rashoda za energiju u 2021. ovisilo o veličini poduzeća. Prosječan je rast cijena energije za tvrtke od 32,7% stoga povećao rashode za energiju mikropoduzeća za 8,6%, malih poduzeća za 20,5%, a srednjih poduzeća za 25,2%. 

Rashodi su za energiju stoga u 2021. u srednjim poduzećima iznosili ukupno 44,1 milijardu kuna, odnosno 23,2 milijuna kuna po poduzeću. U malim su poduzećima rashodi za energiju iznosili 3,8 milijardi kuna, odnosno 305.000 kuna po poduzeću. U mikropoduzećima su rashodi za energiju iznosili 2,9 milijardi kuna, odnosno 21.000 kuna po poduzeću. 

Rastu pritisci na tvrtke

"Sudeći prema reakcijama poduzetnika na rast cijene energenata u 2021., u 2022. godini koju karakterizira puno izraženije povećanje cijena energije možemo očekivati intenzivne pritiske na profitabilnost kod svih skupina mikro, malih i srednjih poduzetnika, a pogotovo kod srednjih poduzetnika, kod poduzetnika u sektorima rudarstva i vađenja te prijevoza i skladištenja, te kod poduzetnika koji posluju u kontinentalnim županijama i poslovna aktivnost im je usmjerena na proizvodne djelatnosti“, zaključuje pomoćnica ravnateljice Ekonomskog instituta Maruška Vizek

Unatoč i dalje otežanim uvjetima poslovanja izazvanih pandemijom u 2021., koja je za hrvatsko gospodarstvo bilo godina oporavka nakon općeg šoka koje je svijet pogodio 2020. godinu, bilo je za 4.372 privatnih MMS poduzeća više nego u 2020. Ta su poduzeća imala 48,7 milijardi kuna više imovine te su isplatila 3,2 milijardi kuna više za neto plaće. U 2021. je u privatnim MMS poduzećima rasla i prosječna neto plaća te je iznosila 5.542 kuna, a ona je u godini prije iznosila 5.499 kuna.