INA je počela provoditi modernizaciju rafinerija. Tako se u Rafineriji nefte Rijeka gradi komples hidrokrekinga vrijedan 200 milijuna eura, a u modernizaciju, koja podrazumjeva i Rafineriju nafte Sisak, bit će uloženo više od milijarde eura i radovi moraju biti gotovi do 2010.godine, prenosi HRT. Pogon za odsumoporavanje goriva, takozvani hidrokreking, prostire se na 13 000 četvornih metra. Nakon modernizacije INA Rafinerija Rijeka radit će punim kapacitetom. To znači da će se prerađivati četiri i pol milijuna tona sirovne nafte, a sada se godišnje preradi 3,3 milijuna tona. Izgradnjom plinovoda i rafinerija će upotrebljavati prirodni plin i bitno smanjiti onečišćenje. Ovi iznimno skupi zahvati sigurno će podignuti i cijenu Ininih dionica na svjetskim burzama.