Direktor Ininog Sektora rafinerije i marketinga Viktor Bengt Oldsberg kazao je da »modernizacija Rafinerije nafte Rijeka slijedi ako država promijeni porezni aspekt«, misleći na ukidanje poreza na gubitak rafinerija, odnosno dug od 319 mil. kuna temeljem razlike u računanju vlastite potrošnje i gubitaka u rafinerijama, piše Novi list. Za modernizaciju Rafinerije nafte Rijeka treba izmijeniti način oporezivanja u Republici Hrvatskoj tako da se rafinerijski gubitak ne oporezuje – ovaj najnoviji uvjet za nastavak modernizacije riječke rafinerije, odnosno izgradnju koking postrojenja na Urinju iznio je Oldsberg na nedavnom sastanku s predstavnicima Radničkog vijeća i sindikata. Na traženje sudionika da objasni planove oko obiju rafinerija, prema zapisniku sa sastanka, koji je u posjedu Novog lista, kazao kako »modernizacija Rafinerije nafte Rijeka slijedi ako država promijeni porezni aspekt«. – Neću ulaziti u detalje poslovnog plana jer još nije usvojen, ovo je samo pozadina, to jest platforma za izradu konačnog prijedloga poslovnog plana, dalje nastavlja Oldsberg. Porezni aspekt o kojemu je govorio predstavljaju rješenja poreznog nadzora Ministarstva financija prema kojima je Ini u studenom ove godine utvrđena obaveza plaćanja na ime PDV-a i poreza na dobit za 2009. i 2010. godinu, u iznosu od 319 milijuna kuna, temeljem razlike u računanju vlastite potrošnje i gubitaka u rafinerijama. Nešto niži iznos utvrđen je po istim osnovama i za prethodne dvije poslovne godine, a Oldsberg je na sastanku istaknuo kako sličnih poreznih davanja na ostalim tržištima nema. Oldsberg je također rekao da ne postoji čarobni štapić koji bi spasio rafineriju nafte Sisak. Ta rafinerija, kaže on, stvara gubitak od 300 do 350 milijuna kuna godišnje, ali na pitanje bazira li se gubitak na izgubljenoj dobiti s naslova cijene domaće nafte koja se u toj rafineriji prerađuje, a niža je od one koja bi se eventualno mogla ostvariti prodajom te nafte na tržištu, Oldsberg je odgovorio potvrdno. Riječka rafinerija trenutno ne radi zbog slabije potražnje u ovom dijelu godine i odnosa cijene sirove nafte i derivata, kažu u Ini. Potrebe za benzinom pokrivaju se iz Ininih zaliha, a određene količine dizela se uvoze. Ovogodišnja proizvodnja u rafinerija bila je 2,7 milijuna tona, a s radom bi trebala početi u prvom kvartalu iduće godine.