Mađarski MOL najavio je otkaze za 700 zaposlenih u rafinerijama u Mađarskoj zbog drastičnog pada proizvodnje i plasmana naftnih proizvoda. U tu brojku nije uključena Ina već samo rafinerije u Mađarskoj. U posljednje 4 godine potražnja za gorivima pala je 19%, a MOL u svom priopćenju navodi da su mnoge rafinerije reagirale na ovu situaciju zatvaranjem pogona te su kapacitete smanjile za 7% u protekle tri godine. Na temelju toga u MOL-u smatraju da valja računati na još više slučajeva zatvaranja rafinerija u Europi u idućeim godinama.