Iz Ine su priopćili da niti jedan pojedinac unutar Uprave kao ni kolektivno tijelo Uprave nisu Nadzornom odboru kompanije predložili zatvaranje Rafinerije nafte u Sisku. Priopćenjem na ovu temu oglasio se i György Mosonyi, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ine. Govoreći o strategiji kompanije za period 2011-2015. koja se konačno našla pred NO Mosony konstatira da MOL smatra da Rafinerija Sisak ne smije i neće biti zatvorena te da zatvaranje rafinerije nije ni bilo na dnevnom redu. "Sisak je značajan za Hrvatsku, za lokalno gospodarstvo i Inu. To je Inina strateška imovina", kaže Mosony. Govoreći o strategiji razvoja kompanije on ističe da će Ina u spomenutom periodu utrošiti 20 milijardi kuna u investicije i razvoj, od čega će dvije tećeine biti investirano u Hrvatskoj, čime Ina ostaje najveći pojedinačni investitor u zemlji. "Istraživanje i proizvodnja ima dominantan udio. Budžet za istraživanje i srodne investicije trebao bi se upeterostručiti do 2015., uspoređujući s prosječnim godišnjim kapitalnim izdacima u zadnjem desetljeću. Odbor izvršnih direktora predložio je milijardu dolara investicija u dvije rafinerije, te razvoj RN Rijeka u skladu s EU standardima. Isto tako odbor je pokazao da u RN Sisak valja uložiti također milijardu dolara, što nikada neće postati opravdana i profitabilna opcija, zbog čega je odbor savjetovao da se razmotre alternativni scenariji korištenja Siska u budućnosti, vodeći računa o zaštiti radnih mjesta", kazao je Mosony.