Mađarska naftna i plinska tvrtka MOL kupila od pakistanske naftne tvrtke Mari Petroleum 30% udjela u bloku Ghauri u Pkaistanu te 25% udjela u bloku 43B u Omanu. Na bloku Ghauri planira se kasnije 2013. godine početi s istražnim bušenjima, dok su na bloku 43B u Omanu istraživanja već započela, a prvi se rezultati očekuju do kraja 2013. MOL sada ima 100% vlasništva nad tim blokom, dok u projektu Ghauri ima 30% udjela, a najveći će mu partner biti pakistanka državna naftna tvrtka Pakistan Petroleum koja ima 35% udjela, javlja mađarski dnevnik 'Budapest Business Journal' .