Mađarski MOL od 1. svibnja dodatno je povećao upravljačka prava u Ini! Od tog dana na snazi je novi LODO, (lista ovlaštenja za donošenje odluka), interni dokument koji na detaljan način uređuje upravljanje kompanijom. O tome kako su se poslovi odvijali po dosadašnjem LODO-u svjedočili su hrvatski članovi Uprave Ine na suđenju Ivi Sanaderu, kada je konstatirano da su ovlasti hrvatske strane zaista minimalne, dok MOL praktički samostalno upravlja kompanijom u kojoj kontrolira 49% dionica. 
Sada su te ovlasti još i veće, a o novom LODO-u nije bio obaviješten Nadzorni odbor kompanije u kojoj Hrvatska ima 44% udjela, piše Večernji list. Prema novom LODO-u dodatno su povećane ovlasti Odboru izvršnih direktora, tijelu koje u potpunosti kontrolira MOL. Prema dosadašnjem LODO-u izvršni direktori imali su pravo samostalnog sklapanja ugovora o nabavi nafte ili prodaji derivata maksimalnog roka od godine dana. Sada je taj rok promijenjen na dvije godine, a kod prodaje određenih derivata je i dulji. Primjerice, izvršni direktor može samostalno sklopiti ugovor o prodaji motornih goriva trajnosti do 4 godine i vrijednosti 20 milijuna eura. Kod prodaje posebnih derivata bez Uprave sklapa se ugovor do 4 godine i 10 milijuna eura vrijednosti. Pojednostavljeno, Inin izvršni direktor može kupiti i tanker pun nafte vrijednosti 40 milijuna eura, bez da o tome obavijesti članove Uprave, u kojoj sjede dva Hrvata, no zato se mora konzultirati s glavnim izvršnim direktorom MOL-a te obavijestiti tijela u toj kompaniji. Prodaje li kompanija derivate vrijedne 80 milijuna eura o tome ne mora obavještavati Upravu, koja u cijelom poslu ne sudjeluje. 
U Ini tvrde da je novi LODO posljedica želje da se posluje efikasnije. "Ovom je promjenom došlo do pomicanja vremenskih granica ugovora, ali samo za ugovore niže vrijednosti. Ugovori visokih vrijednosti i rizika i u pravilu  trajanja duljeg od dvije godine i dalje su u nadležnosti Uprave", kažu službeno u Ini. Promjene LODO-a donesene su jednoglasno na Upravi, dakle, za njih su glasali i hrvatski članovi. Jedan od članova Uprave kazao je da su oni davno tražili da se LODO stavi izvan snage, što je MOL odbio. Rekao je da se ne žele dovesti u poziciju da ih se optužuje da ugrožavaju poslovanje tvrtke, a među promjenama bile su i neke nužne za tekuće poslovanje. Naglasio je da i dalje misli da je LODO u cjelini nezakonit, ali da su ga oni dužni poštivati. Sve bi to trebali riješiti dioničari među sobom. Mađarska strana zatražila je da se sutra na sjednici Nadzornog odbora raspravlja o tome jesu li hrvatski članovi NO i Uprave Ine nanijeli štetu kompaniji svjedočeći na suđenju Ivi Sanaderu. To je doživljeno kao novi pritisak na svjedoke koji su se bili dužni odazvati pozivu.