U prvom tromjesečju 2013. godine MOL Grupa je ostvarila čisti CCS (rezultat prilagođen za promjene u cijeni ulaznih sirovina na način da se ti troškovi obračunavaju po jedinstvenoj cijeni na kraju izvještajnog razdoblja) EBITDA rezultat (bez jednokratnih stavki i troška zamjene) u iznosu od 630 milijuna dolara, što predstavlja porast od dva posto na godišnjoj razini. Ključni utjecaj na rezultate po segmentima imali su smanjenje proizvodnje ugljikovodika i prosječna ostvarena cijena ugljikovodika u segmentu istraživanja i proizvodnje nafte i plina. Utjecaj ovih faktora djelomično je ublažen povećanom prodajom ugljikovodika u Hrvatskoj koja se može pripisati prodaji svih ranije akumuliranih količina, nižem rezultatu odjela transporta domaćeg plina zbog blažih vremenskih uvjeta i nižim tarifama u segmentu transporta plina, koji su više nego neutralizirani poboljšanim rezultatima u segmentu rafinerija i marketinga, potpomognutim boljom rafinerijskom maržom za benzin i integriranom petrokemijskom maržom, uslijed čega je poboljšan prinos proizvoda, kao i naporima na unaprjeđenju učinkovitosti.
Dobit s amortizacijom i vrijednosnim usklađenjem MOL Grupe bez jednokratnih stavki iznosila je 594 milijuna USD. Grupa je u prvom tromjesečju generirala novčani tijek iz osnovne djelatnosti od 255 milijuna dolara u usporedbi s prošlogodišnjim neto odljevom novca od 46.3 milijuna USD. Neto omjer između duga i kapitala ostao je na istoj razini od 25,0% na dan 31. ožujka 2013. rekao je: "Kao što smo i očekivali, 2013. se zasad pokazala izazovnom godinom. Vodeći vanjski izazovi s kojima se susrećemo i dalje su spori ekonomski rast, stalni pritisci na potražnju za motornim gorivima i nefleksibilno regulatorno okruženje, no osjećamo također i izostanak proizvodnje u Siriji, koji je doveo do uočljivog smanjenja proizvodnje u našem portfelju. Kako bismo kompenzirali ove negativne učinke, u ovoj godini smo si postavili sljedeće glavne ciljeve: zaustaviti pad proizvodnje u našem postojećem portfelju u segmentu istraživanja i proizvodnje nafte i plina i nastaviti smanjivati rizik ugljikovodičnog potencijala naših istraživačkih blokova s jasnim ciljem povećanja rezervi u kratkom roku i osiguravanjem rasta proizvodnje u srednjem roku. Nastavit ćemo provoditi novi program u segmentu rafinerija i marketinga, a plan je, nakon prošlogodišnjeg poboljšanja od 150 milijuna USD, unaprijediti učinkovitost za daljnjih 250 milijuna USD. Težit ćemo održanju financijske stabilnosti, međutim, uz dovoljnu korporativnu financijsku fleksibilnost u mogućnosti smo provesti akvizicije i obnoviti svoju imovinsku bazu kako u segmentu istraživanja i proizvodnje, tako i u segmentu prerade i maloprodaje, u kojem postoje prilike za stvaranje znatne dodatne vrijednosti za naš portfelj", kazao je predsjednik Uprave MOL-a i glavni izvršni direktor Zsolt Hernádi komentirajući rezultate, objavio je SEEbiz.