Most nezavisnih lista u srijedu je u Saboru predstavio svoj prijedlog modela otkupa Ine od MOL-a. To bi se moglo napraviti pomoću društva posebne namjene (SPV) na koje bi bile prenesene dionice Ine u vlasništvu hrvatske države i koje bi izdavalo obveznice te prikupljenim novcem od MOL-a zatim otkupljivalo njegov udio u Ini. Mostov model reotkupa dionica, koji je predstavio bivši državni tajnik za energetiku Ante Čikotić, predviđa da Ministarstvo državne imovine prenese na SPV svoje dionice Ine i da se to društvo dodatno "pojača" udjelima u tvrtkama gdje je država u manjinskom vlasništvu koje se nalaze u portfelju Centra za restrukturiranje i prodaju. SPV bi potom izdao obveznice koje bi se ponudile na tržištu kapitala, građanima i državnim investitorima, a prikupljenim novcem otplaćivale bi se Inine dionice u vlasništvu MOL-a. Čikotić ističe da nema razloga zbog kojega HEP ne bi bio suvlasnik nekoliko postotaka Ine. Analiza investitora koja je načinjena pokazala je da na tržištu novca ima. Tržišna cijena INA-e po njima nije relevantna jer je cijena dionice napuhana pa bi u tom slučaju trebalo prikupiti 15,9 mlrd. kn, no 10,5 milijardi kuna većini ulagača bila bi atraktivna cijena. 
"Kada SPV izda obveznice i nakon što investitori preuzmu i kupe obveznice, novac se uplaćuje u društvo posebne namjene koje onda otplaćuje dionice MOL-u i na taj način u kratkom roku dolazimo u vlasništvo 75% vrijednosti Ine", rekao je Čikotić. Model predviđa i konvertibilne obveznice s lock-up periodom što znači da investitori s vremenom mogu svoje obveznice pretočiti u dionice, a u međuvremenu zarađuju na prinosu od tri posto. "Nama je interes da imamo vlasništvo 75% Ine a tih 25% će imati investitori koji konvertibilne obveznice zamijene dionicama", rekao je dodajući kako je to dobro jer se Ina otvara tržištu, a dioničarima se daje mogućnost da pritišću upravu radi boljih rezultata i ostvaruju dobit. 
Čikotić je naveo da se približava kraj drugog arbitražnog postupka a mi ne znamo koristimo li sve legalne alate koje imamo na raspolaganju, a u smakom slučaju ta stranka na žele ni povećenja javnog duga ni privaticaciju HEP-a. Bivši ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović ističe kao su Ina i HEP dva odvojena projekta vrlo značajna za Hrvatsku te da ih ne treba vezati modelom reotkupa dionica Ine, kao što se sada neslužbeno čuje iz Vlade. "Naš model s jedne strane omogućuje preuzimanje kontrole nad naftnom kompanijom, a s druge razvojni put HEP-a pred kojim je svjetla budućnost ako se menadžment promijeni", kazao je. Vladi je Čikotić poručio da, ako nastavi dosadašnjim smjerom i ako se ne zna što se želi, bolje je da Ina ode u privatne ruke. "Ova vlada nema strategiju razvoja Ine, a dokaz tome je da se ne ide u proces provjere vrijednosti Ine, financijske forenzike koliko vrijedi Ina. Kako ćemo pregovarati s mađarskom stranom ako nismo napravili procjenu vrijednosti", zapitao se. Na konferenciji je govorio i Predrag Sekulić, iz Stožera za obranu INA-e iz Siska koji je ponovio da MOL i dalje nastavlja s procesom urušavanja vrijednosti kompanije te da je potrebna brza reakcija.