Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) upozorava da će se svijet boriti oko suzbijanja globalnog zagrijavanja, osim ako nuklearna energija ne zauzme veću ulogu.  Agencija je u ponedjeljak objavila svoje godišnje projekcije prema kojima će se kapacitet proizvodnje nuklearne energije u svijetu smanjiti do 2050. godine. Prognozira se da će nuklearna energija postati manje konkurentna zbog niskih cijena prirodnog plina, subvencioniranih obnovljivih izvora energije i odluka zemalja o napuštanju nuklearnih elektrana nakon Fukushime 2011. godine. Očekuje se da će mnogi stariji reaktori biti isključeni oko 2030. godine. Agencija je također izradila optimističnu projekciju u kojoj bi kapacitet nuklearnih elektrana gotovo dvostruko narasli do sredine stoljeća, uz pretpostavku da svjetska energetska politika se usredotoči na nuklearne reaktore i da azijska potražnja za električnom energijom i dalje nastavi rasti. Naime, 455 operativni reaktori u svijetu prošle su godine činili desetinu svjetske proizvodnje električne energije, a trećinu proizvodnje električne energije s niskom razinom ugljika. Bez značajnog napretka u korištenju punog potencijala nuklearne energije, svijet će teško osigurati dovoljno energije za postizanje održivog razvoja i ublažavanje klimatskih promjena, naglašava Agencija, a objavio je Daily Sabah.