Ministarstvo zaštite okoliša i prirode do kraja tjedna dati će konačno rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za zahvat rekonstrukcije TE Plomin. Time će biti ispunjen ključni uvjet realizacije gradnje Plomina C kada je u pitanju zaštita okoliša, piše Večernjak. Taj dokument propisuje uvjete koje investitor treba ispuniti kako bi osigurao da utjecaj projekta na okoliš bude u skladu sa zakonom. Rješenje MZOIP-a formalno je s obzirom da je već prihvaćena ekološka studija, a i susjedna Slovenija se ne protivi zahvatu, no važnost tog dokumenta je u tome što će se na jednom mjestu navesti sve mjere koje investitor mora napraviti. Primjerice, propisano je povećanje visine dimnjaka s prvobitno projektiranih 135 metara na 175 metara, morat će se sagraditi zatvorena spremišta za ugljen i zatvorena traka za otpremu ugljena u elektranu. Detaljno je razrađen raspored mjernih stanica, čiji će rezultati biti dostupni i na internetu, a ustrojit će se i moderan sustav kontrole onečišćenja vode. Investitor će morati poštivati najbolje dostupne tehnologije spaljivanja ugljena kako bi se smanjile emisije. Investitor će morati rezervirati zemljište za eventualnu gradnju CCS postrojenja za zbrinjavanje ugljičnog dioksida. Do 28. ovog mjeseca HEP će objaviti short-listu izvođača s kojima će se ući u daljnji pregovarački postupak oko gradnje elektrane.