Započela je primjena Sporazuma o nadoknadi provoznih troškova između europskih operatora elektroprijenosnih sustava za 2008. i 2009. godinu (tzv. ITC-sporazuma). Sporazum je potpisalo 38 TSO-a iz 34 europske zemlje (između ostalih i hrvatski TSO, HEP OPS), a uvjet njegovog stupanja na snagu bilo je odobrenje tijela za regulaciju energetike u svim zemljama. Radi se o sedmom ITC-sporazumu koji je sklopljen u okviru ETSO-a, europske udruge TSO-a koja je osnovana 2002. godine, a prvi puta je obuhvatio sve zemlje Europske unije (osim Cipra i Malte), Norvešku, Švicarsku i zemlje Jugoistočne Europe (uključujući Hrvatsku).