JANAF je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestio da je sklopio dva ugovora o transportu nafte u 2016. godini. Kako se ističe, radi se u ugovoru u o transportu 2,1 mil. t nafte koji je sklopljen sa srpskom naftnom tvrtkom NIS i o ugovoru o transportu 1 mil. t nafte s bosanskoherecegovačkom naftnom tvrtkom Optima Grupa za potrebe Rafinerije nafte Brod.
Istodobno, za 2016. godinu su sklopljeni i ugovori o skladištenju nafte u skladišnim instalacijama na Terminalu Omišalj s tvrtkama Vitol i Glencore Energy UK.