Pod motom Povećanje zaliha putem novih otkrića bez granica i obnove starih polja, Stručni odjel za naftu, prirodni plin i vodno rudarstvo Mađarske državne rudarsko-metalurške udruge i Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa (HUNIG) organizirali su Prvu međunarodnu konferenciju i izložbu o naftno - plinskom gospodarstvu u središnjoj i istočnoj Europi, koja se održavala u Siófoku u Mađarskoj, od 14. do 16. rujna 2011., priopćeno je iz Ine. Fokusirani na problematiku opskrbe energijom temeljenoj na nafti i plinu te sigurnosti opskrbe, izlagači su održali niz relevantnih predavanja, te predstavili dosadašnja istraživanja, postignuća i mogućnosti struke u budućnosti. Također, predstavljene su najznačajnije regionalne naftne tvrtke, mogućnosti suradnje, regionalna energetska politika, opskrba energijom u regiji, utjecaji izmjena zakona o rudarstvu na industriju ugljikovodika i međunarodni položaj stručnjaka u naftno-plinskom gospodarstvu. Stručnjaci iz Ine održali su tridesetak predavanja, a neka od njih su “Projekt Međimurje“, „Monitoring ležišta i optimizacija proizvodnje na plinskim poljima Sjevernog Jadrana“, „Uspješni remontni radovi u funkciji sigurnosti i povećanja proizvodnje na bušotinama Duboke Podravine“, „Optimizacija potrošnje energije kao ključ održivog razvoja na pogonu Molve“. Ova konferencija i izložba, čiji je Ina dijamantni sponzor, predstavlja nastavak XXVII. međunarodne konferencije i izložbe organizirane od strane Mađarske državne rudarsko-metalurške udruge te 5. međunarodne konferencije i izložbe organizirane od strane HUNIG-a.