Očekuje se da bi TE Drax, nekada najveća britanska i ujedno najveća europska termoelektrana na ugljen, mogla prestati koristiti ugljen kao energent i prije zacrtanog roka, odnosno 2025. godine. Naime, uprava elektrane smatra da će jedinice na prirodni plin i jedinice na biomasu, koje su tijekom godina zamjenjivale jedinice na ugljen, u kombinaciji s baterijskom pohranom energije u cijelosti moći zamijeniti proizvodne jedinice na ugljen. Inače, u Velikoj Britaniji je još 2015. najavljeno postupno napuštanje proizvodnje električne energije u termoelektranama na ugljen u narednih 10 godina kako bi se ispunili zadani ciljevi zaštite klime. Od ukupno šest proizvodnih jedinica TE Drax, do sada ih je tri pregrađeno za korištenje drvnih peleta i još bi jedna trebala biti pregrađena do kraja 2018. godine, a preostale dvije bi se trebale zamijeniti jedinicama na plin i dodao bi se baterijski sustav za pohranu energije snage 200 MW, izvijestio je američki portal 'Power Engineering International'.