Zbog čega je Vlada poništila javni natječaj za dodjelu prava za istraživanje nafte i plina na 14 istraživačkih prostora u kopnenoj Hrvatskoj, koji bi istekao upravo danas? Business.hrje objavio da je do poništenja natječaj došlo jer je ocijenjeno kako rok od 30 dana nije dovoljno dug za prikupljanje kvalitetnih ponuda. Energetika-net.com doznaje da se u kuloarima govori da je do poništenja natječaja došlo na intervenciju politike zbog toga što INA nije mogla zadovoljiti jedan uvjet iz natječaja, a to je dobivanje potvrde kojom se dokazuje da podnositelj zahtjeva nema nepodmirena dugovanja s osnove javnih davanja. Iz INA-e je službeno na naš jučerašnji upit o dugovanjima odgovoreno da "INA plaća svoje obveze na vrijeme te nema neplaćenih dospjelih obveza prema državi". INA nas je naknadno obavijestila da je prikupila svu potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaj, te je ujedno 9. prosinca 2011. godine pribavila i potvrdu da nema dugovanja prema osnovi javnih davanja izdanu od strane Porezne uprave, odnosno Ministarstva financija. Međutim, Ministarstvu financija nije nam odgovorilo na upit već se zaštitilo tajnošću podataka i poslovnom tajnom. Naime, to je Ministarstvo koje ima sve podatke iz nepoznatih razloga naš upit proslijedilo na Carinsku upravu koja se pozvala na službenu i poslovnu tajnu. Carinska uprava obračunava i naplaćuje carinu, posebne poreze, porez na dodanu vrijednost i druga davanja koja se naplaćuju kod uvoza, izvoza i provoza robe u skladu s carinskim propisima, te evidentira carinski i porezni dug. "Nismo u mogućnosti udovoljiti vašem upitu s obzirom da je odredbom članka 16. Carinskog zakona propisano da se podaci koji su po svojoj naravi povjerljivi ili su pribavljeni na takav način smatraju službenom tajnom te ih Carinska uprava ne smije dalje prenositi bez izričite suglasnosti osoba ili ovlaštenih tijela koji su ih dali. Carinska uprava nije u mogućnosti dostaviti podatke koje tražite, obzirom da bi takvo postupanje bilo u izravnoj suprotnosti s eksplicitnim odredbama kako Carinskog zakona, Zakona o carinskoj službi i Zakona o tajnosti podataka", stoji u odgovor na naš upit. Zanimljivo je da je postupanje s podacima iz carinskih evidencija propisao resorni ministar pravilnikom, pa je tako on odredio da dugovanja prema državi nisu transparetno dostupna poreznim obveznicima ni medijima. INA-in dug prema proračunu 2009. godine bio je top tema, a tadašnji ministar Šuker i premijerka Kosor spominjali su u javnosti različite brojke od 7 znamenki, očigledno kršeći i poslovnu i službenu i svaku drugu tajnu. Je li nova Vlada odlučila pogodovati INA-i koja je ionako u velikoj prednosti pred konkurentima ili planira upotrijebiti moć nad dodjelom istraživačkih koncesija kao još jedno oružje u borbi za prevlast u upravljanju kompanijom teško je ocijeniti. Mediji su negativno pisali o raspisu natječaja koji je napravila tehnička Vlada Jadranke Kosor dan nakon izbora, na rok od 30 dana i s vrlo rigoroznim uvjetima, kao što je primjerice jamstvo od 5% sredstava iz troškovnika predviđenog za istražne radove na pojedinom polju, a sve u predprazničnom i prazničnom periodu kada je normalno poslovanje ionako usporeno i kada je takva jamstva teško ishoditi. Natječaj je raspisan s vrlo šturim stručnim podlogama jer Ministarstvo od INA-e nije dobilo svu dokumentaciju koju im je INA trebala dostaviti nakon gubitka prava na istraživanje u kolovozu 2011. Natječajnu dokumentaciju uz INA-u podigli su Zarubežneft britansko-hrvatski CEOC i talijanska tvrtka Vis-Viridis koju zanima geotermalna energija. Do poništenja natječaja nijedna tvrtka nije predala ponudu. U INA-i naglašavaju da imaju potrebno znanje i stručnost, te da na prostoru Panona već godinama imaju projekte koji su u visokoj fazi realizacije kao i projekte u visokoj fazi pripreme. "Zbog toga bi, u slučaju dobivanja koncesija ili presude u korist kompanije, pozitivni učinci njihova provođenja – od povećanja sigurnosti opskrbe, odnosno smanjenepotrebe za uvozom plina, do pozitivnih financijskih efekata na državni i proračune lokalnih zajednica – bili vrlo brzo vidljivi. U tom smo smislu otvoreni za suradnju te ujedno podržavamo i eventualno novo raspisivanje natječaja za koncesije u budućnosti temeljem međunarodnih standarda", kažu u INA-i.