Đuro Đaković Grupa je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestila o poslovnim rezultatima za 2017. godinu, pri čemu oni baš i nisu dobri. Name, Grupa je u razdoblju siječanj - prosinac 2017. godine ostvarila ukupne prihode od 547,3 mil. kuna i ukupne rashode od 573,5 mil. kuna. Istodobno je ostvarena pozitivna dobit prije kamata, oporezivanja, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) od 14,4 mil. kuna, što čini EBITDA maržu od 2,7 %. No, grupacija u istom razdoblju iznosi 27,1 mil. kuna, što znači negativnu maržu dobiti od 4,9%. Unatoč tome, EBITDA je poboljšana u odnosu na 2016. godinu za 8,5 mil. kuna, a ostvareni je gubitak manji za 7,9 mil. kuna. Ukupan poslovni prihod Grupe je manji za 40,7 mil. kuna u odnosu na 2016. godinu, što znači smanjenje za 7,1%, pri čemu su manje prihode ostvarili segmenti Obrane (za 3,9 mil. kuna) i Industrije i energetike (za 166,1 mil. kuna), dok je Segment Transporta ostvario rast prihoda (za 140,4 mil. kuna) radi ugovaranja većih količina vagona. U isto je vrijeme izvoz, koji je glavni izvor prihoda Grupe, povećan za 110% i pri tome je ostvareno 303,1 mil. kuna ili za 158,9 mil. kuna više nego 2016. godine. Tako je udio izvoza u ukupnom prihodu iznosio 56,4%, što pokazuje jasnu orijentaciju na izvoz. Kao glavni razlozi negativnog poslovanja ističu se gubici ostvareni u tvrtki Đuro Đaković Industrijska rješenja, izrazito veliki financijski rashodi i gubitak tvrtke Đuro Đaković Specijalna vozila na proizvodnji vagona tipa Uacns. U skladu s time, postavljena su dva cilja u narednom razdoblju. Prvi je rješavanje problema ročnosti obveza i likvidnosti i nakon toga rješavanje problema strukture izvora poslovanja u pasivi bilance, što bi trebalo dovesti do dugoročnog stabilnog poslovanja. Drugi je pak cilj nastavak restrukturiranja tvrtke Đuro Đaković Industrijska rješenja, što bi trebalo dovesti do toga da ona ima pozitivan operativni rezultat. Uspješnim ostvarenjem tih ciljeva stvorili bi se uvjeti za provedbu dokapitalizacije kao jednog od krajnjih ciljeva procesa restrukturiranja koji bi trebao dovesti do dugoročno stabilnog i održivog poslovanja.