NE Krško je u siječnju 2017. proizveo 544057,3 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 514159,4 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,8% iznad planirane (510000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, kao i faktor iskorištenja koji je također bio 100-postotni. Kako je priopćeno, elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U siječnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,9 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u siječnju iznosio 0,18 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00019 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv na udaljenosti od 500 m od reaktora. Ocijenjeni utjecaj u siječnju iznosio je 0,12 %. . U tom je mjesecu uskladišteno 13 paketa (2,704 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.