Nuklearna elektrana Krško je danas popodne malo poslije 14. sati nakon kratkotrajne zaustave ponovno uključena u elektroenergetski sustav i povećava opterećenje u skladu s postupcima. Kao što je iz elektrane priopćeno, NE Krško se jučer zaustavila zbog odstupanja u radu regulacijskog ventila glavne napojne vode na klasičnom dijelu elektrane, odnosno kao što je pokazala dijagnostika, zbog kvara strujno-tlačnog pretvornika, koji su ekipe NEK-a zamijenile. Postoje dva regulacijska ventila glavne napojne vode. Svrha njihovog rada jest regulacija odnosno kontrola protoka napojne vode i održavanja odgovarajućeg nivoa vode u parogeneratoru. Riječ je o kompleksnim komponentama koje čini više sastavnih dijelova i podsklopova. Na jednom od podsklopova pokvario se pretvornik koji pretvara strujni signal u tlačni signal jer se ventilom upravlja instrumentacijskim zrakom. Neočekivani kvar otklonjen je novim pretvornikom, a preventivno je zamijenjen i na drugom regulacijskom ventilu. Nakon opsežnih ispitivanja elektrana je ponovno puštena u pogon i uključena u elektroenergetski sustav. Ponovno treba naglasiti da kratkotrajna zaustava elektrane nije imala nikakvih utjecaja na okolinu, priopćeno je iz NEK-a.