Nuklearna elektrana Krško danas je nešto prije 11. sati nakon kratkotrajne zaustave ponovno uključena u elektroenergetski sustav i u skladu s postupcima povećava opterećenje. Kao što je priopćeno jučer iz nuklearke,  u petak je došlo do smetnje u radu rasteretnog ventila pare na jednom od dva dogrijača pare i separatora vlage u klasičnom dijelu elektrane. Za korekciju rada ventila bilo je potrebno zaustaviti elektranu. Nakon što su uspostavljeni uvjeti za izvođenje radova, izvedena je detaljna dijagnostika te zamijenjen dio za aktivaciju rasteretnog ventila, koji je prouzročio neočekivanu smetnju njegovog rada. Nakon ispitivanja elektrana je ponovno uključena u elektroenergetski sustav, priopćeno je iz NEK-a.