Prema osvježenim aktualnim podacima o radu NE Krško od 10.30 h u četvrtak, 31. prosinca 2020., ona je ponovno priključena na elektroenergetski sustav i radi. 

Naime, nakon automatskog zaustavljanja elektrane zbog potresa koji je u utorak, 29. prosinca pogodio Petrinju i okolicu, sva njezina oprema bila je sustavno pregledana i ispitana. Tako je utvrđeno da postrojenje u potresu nije oštećeno, a svi provjereni sustavi bili su funkcionalni. U skladu s time, elektrana je ponovno pokrenuta i na elektroenergetsku mrežu priključena u večernjim satima 30. prosinca. Do tada su se odvijali svi predviđeni postupci za pokretanje i ispitivanje reaktora i ostalih sustava. Nuklearna elektrana je tijekom noći 30./31. prosinca trebala dosegnuti 50% opterećenja, a od jutra 31. prosinca puno opterećenje.

Kao i uvijek, pri ponovnom pokretanju postrojenja je došlo do pojave buke zbog ispuštanja pare iz njegovog sekundarnog (nenuklearnog) dijela, izvijestila je NE Krško.