Nuklearna elektrana Krško je u noći na nedjelju na nekoliko sati isključena iz mreže, čime su omogućeni korektivni radovi na sustavu praćenja mjerenja glavnog transformatora GT 2, koji je tijekom pogona pod visokim naponom. Nakon završenih planiranih radova elektrana je jučer u podne ponovno priključena na elektroenergetski sustav, a noćas je već postignuta puna snaga. Kao što su izvijestili iz NEK, elektranu je bilo potrebno isključiti iz mreže na nekoliko sati zbog privremenog uklanjanja priključaka za mjerenje visokog napona na provodnim izolatorima obaju transformatora, na kojim se na mjernoj liniji visokog napona provodnog izolatora, odnosno vertikalnog izolatora, povremeno gubio signal. S obzirom na to da je riječ o jednom od više mjerenja, elektrana može raditi i bez tog mjerenja.