NE Krško je u prosincu 2016. proizvela 544332,9 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 517415,9 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,45 % iznad planirane (510000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni te je i  faktor iskorištenja bio 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U prosincu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,6 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u prosincu iznosio 0,27 %, a ukupni godišnji udio do kraja prosinca 44,2 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00053 %, a godišnje 0,0136 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u prosincu iznosio je 0,15 % i 1,58 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom su mjesecu uskladištena 3 paketa (2,607 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada, priopćeno je iz NEK-a.