NE Krško je u studenome 2014. proizvela 524908,9 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 498799,1 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,8 % iznad planirane (490000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, kao i faktor iskorištenja. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija i svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U studenome se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 0,8 ºC, a najviše za 2,4 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u studenome iznosio 0,30 %, a ukupni godišnji udio do kraja studena 3,78 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0012 %, a godišnje 0,0466 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u studenome iznosio je 0,06 % i 0,97 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom su mjesecu uskladištena 2 paketa (1,738 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada, priopćeno je iz NEK-a.