NE Krško je u svibnju 2015. proizvela 232637,3 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 220438,5 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 5,47 % iznad planirane (209000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 48-postotni, a faktor iskorištenja 44-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U svibnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 0,7 ºC, a najviše za 2,4 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u svibnju iznosio 1,25 %, a ukupni godišnji udio do kraja svibnja 31,6 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0069 %, a godišnje 0,0234 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u svibnju iznosio je 0,19% i 0,79 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 20 paketa (4,16 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.