Za Nuklearnu elektranu (NE) Krško 1981. je bila godina važnih dostignuća. Poslije sedam godina gradnje i montaže opreme, radovi su se bližili kraju. Gradilište je postajalo pogonski objekt, a odgovornost za siguran pogon preuzeli su domaći stručnjaci. Elektrana je 7. svibnja postala nuklearni objekt ulaganjem goriva u reaktor. 

Zatim, priopćeno je iz NE Krško, 11. rujna je prvi put uspostavljena samoodržavajuća reakcija, a 2. listopada elektrana je prvi put sinkronizirana s elektroenergetskom mrežom. Probni pogon završen je sljedeće godine, a u siječnju 1983. započet je komercijalan pogon. 

Danas je NE Krško zbog visoke stabilnosti i predvidivosti pogona važna za siguran rad elektroenergetskog sustava i bitan činitelj stabilizacije smetnji u europskoj elektroenergetskoj mreži. Električna energija, koju preuzimaju oba člana društva – GEN energija i Hrvatska elektroprivreda (HEP) – svaki do polovine, pokriva 20 posto potrošnje u Sloveniji i 17 posto u Hrvatskoj.

 

Najviša klasa 

"U prvoj pogonskoj godini ponajprije smo bili usredotočeni na ispunjavanje visokih stručno-tehničkih standarda nuklearne energetike, dok su danas jednakovrijedno prisutne i tržišne zakonitosti, samokritička ocjena ostvarenoga i uzajamnost odnosa sa sudionicima u okruženju. Dio naših strateških usmjerenja je aktivna uloga u međunarodnim stručnim organizacijama, ponajprije u Svjetskoj udruzi operatera nuklearnih elektrana WANO. To omogućava razmjenu pogonskih iskustava među operaterima nuklearnih elektrana i stručno provjeravanje različitih aspekata djelovanja. Prema sigurnosnim pokazateljima udruge WANO, održavamo svoje mjesto u najvišoj klasi elektrana u pogonu", izvijestila je NE Krško. 

Stručnim vođenjem, savjesnim održavanjem i promišljenim osuvremenjivanjem, ta je nuklearna elektrana stupnjevala svoju pogonsku učinkovitost. Osuvremenjivanje opreme i procesa te povećanje snage i prelazak na 18-mjesečni ciklus omogućili su da elektrana u godinama s remontom proizvede oko 5,4 milijarde kW h električne energije, a u godinama bez njega šest milijardi kilovatsati. Ovogodišnji je proizvodni cilj 5,3 milijarde kW h.

 

Suho skladište 

NE Krško trenutačno završava provođenje Programa nadogradnje sigurnosti, koji obuhvaća niz unapređenja i ugradnju dodatnih sustava za odziv na ekstremne malo vjerojatne vanjske pojave za koje elektrana izvorno nije projektirana. 

Svi projekti, osim suhog skladišta istrošenog goriva, čija je gradnja počela ovog proljeća, završit će se u ovoj godini. 

U skladu s propisima, krenuo je povremeni sigurnosni pregled, u čijem okviru Uprava Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost provjerava ispunjava li NE Krško uvjete iz pogonske dozvole u pogledu osiguravanja radiološke i nuklearne sigurnosti za nastavak pogona u sljedećih 10 godina.

 

Klimatska neutralnost 

Sigurnost dugoročnog pogona elektrane ovog mjeseca pregledat će i Međunarodna agencija za atomsku energiju u okviru pre-SALTO (Safety Aspects of Long-Term Operation). 

U skladu s odlukom Agencije Republike Slovenije za okoliš, odvija se postupak procjene utjecaja na okoliš za okolišnu suglasnost, koju je potrebno pribaviti za dugoročan pogon elektrane. Postupak uključuje i prekograničnu procjenu utjecaja na okoliš u skladu s direktivom EU-a i ESPOO konvencijom. 

"U razdoblju velikih neizvjesnosti u našem okolišu i svijetu tražimo najbolje odgovore na pitanja razvoja energetike, koji će stanovništvu osiguravati cjenovnu pristupačnost električne energije, omogućavati konkurentnost gospodarstvu i zemlji dovoljnu razinu samoopskrbe te omogućiti održiv prelazak na klimatsku neutralnost. NE Krško je svojim djelovanjem osigurao pozitivne odgovore na ta pitanja, stoga se treba u razvoju i preobrazbi elektroenergetike, koja postaje sve važniji dio šireg osiguravanja energije, osloniti na nuklearnu energiju i obnovljive izvore", navodi se u priopćenju.