Nakon što je nedavno dobila dozvolu Mađarskog ureda za regulaciju energetike i komunalnih usluga (MEKH), NE Paks će preći s dosadašnjeg 12-mjesečnog ciklusa korištenja nuklearnog goriva na 15-mjesečni ciklus. Produljenje ciklusa omogućit će snižavanje troškova održavanja, skraćivanje trajanje zastoja i smanjenje količine nuklearnog otpada. Uz to, proizvodnja električne energije bi mogla narasti, što bi trebalo za 1% smanjiti godišnji uvoz u Mađarsku. Gorivo s produljenim trajanjem instalirat će se u sva četiri reaktora elektrane do kraja 2016. godine, javlja mađarski dnevnik 'Budapest Business Journal'.