Nuklearna elektrana Krško je u veljači 2013 proizvela 430221,9 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 409870,5 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 10,9 % ispod planirane (460000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 87,4-postotni, a faktor iskorištenja bio je 88,7-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.  U veljači se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,3 ºC, a najviše za 2,1 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u veljači iznosio 0,9 %, a ukupni godišnji udio do kraja veljače 3,24 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00135 %, a godišnje 0,0031%. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u veljači iznosio je 0,20 % i 0,41 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m, navodi se u priopćenju NEK-a.